Home

PRIVACY VERKLARING & COOKIES STATEMENT

 

PRIVACY VERKLARING 

Local Flavour, gevestigd aan de Kornetstraat 71, 5402CL te Uden, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Local Flavour verwerkt alleen persoonsgegevens die u zelf aan ons verstrekt. Met het verstrekken van deze gegevens geeft u toestemming voor de verwerking ervan voor de in deze privacy verklaring vermelde doeleinden.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- IP-adres

- Gegevens over uw activiteiten op onze website

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. zodat wij deze informatie kunnen verwijderen.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Local Flavour verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

- Het afhandelen van uw vragen

- Verzenden van onze nieuwsbrief. Deze ontvangt u alleen als u zich hiervoor heeft aangemeld. U kunt zich hier altijd zelf weer afmelden.

- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

- U te informeren over (wijzigingen van) onze diensten en producten

- Om goederen bij u af te leveren

- Local Flavour verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Local Flavour neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Local Flavour bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk en enkel voor het doel waarvoor ze zijn ontvangen. Indien u persoonsgegevens aan ons hebt verstrekt, zullen wij deze 7 jaar bewaren, vanwege onze wettelijke bewaarplicht. Na deze periode worden deze gegevens verwijderd. Als er een wettelijke verplichting bestaat de gegevens langer te bewaren en/of beschikbaar te houden, dan kan het noodzakelijk zijn de bewaartermijn van 7 jaar aan te passen.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Local Flavour deelt uw gegevens niet met derden, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u en/of Local Flavour daartoe verplicht is op grond van de wet of een gerechtelijke uitspraak. In die gevallen sluit Local Flavour een verwerkingsovereenkomst met deze andere partijen waarin wordt afgesproken dat deze partijen hetzelfde doel, mate van vertrouwelijkheid en beveiligingsniveau hanteren als Local Flavour doet.

Alleen als sprake is van een noodzakelijke reorganisatie van Local Flavour, kunnen uw persoonsgegevens eventueel worden overgedragen aan een andere organisatie.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

-         U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

-         U heeft het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Local Flavour.

-         U heeft het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een andere, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Wij reageren hierop zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen 4 weken.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart omwille van uw privacy.

Wij zullen wanneer u daartoe verzoekt al uw persoonsgegevens verwijderen tenzij er (dwingende) gerechtvaardigde gronden voor de verwerking zijn die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden.

Local Flavour wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Local Flavour neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

 

COOKIES STATEMENT

Local Flavour gaat zorgvuldig met uw gegevens om en zal de gegevens alleen gebruiken voor het doel waarvoor ze verkregen zijn. Voor de werking van de website www.localflavour.nl worden cookies gebruikt. Cookies zijn kleine bestandjes die bij een bezoek aan de website op uw computer, tablet of smartphone worden geplaatst. In het cookiebestandje wordt informatie opgeslagen. De functie van deze cookies is om de ene gebruiker van de andere te onderscheiden.

 

Nieuwsbrief

U ontvangt onze nieuwsbrief alleen wanneer u zich hiervoor zelf aanmeldt. Onze nieuwsbrief wordt verzonden via Mailchimp. Ook Mailchimp plaatst cookies. U kunt de privacyverklaring van Mailchimp hier lezen.

 

Google Analytics

Local Flavour maakt gebruik van Google Analytics om onze website te optimaliseren. Om deze reden worden er via de website van Local Flavour cookies van Google geplaatst. Uw IP adres wordt anoniem gemaakt waardoor u niet persoonlijk te herleiden bent. Google deelt de verkregen informatie alleen met derden als zij hiertoe een wettelijke plicht heeft of voor zover derden informatie namens Google verwerken. De verkregen informatie wordt op de Amerikaanse server van Google opgeslagen. Google heeft zich gebonden aan de Safe Harbor principes. Dit betekent dat Google werkt volgens de Europese privacyrichtlijn 95/46/EG. Het beleid van Google Analytics vindt u hier.

 

Uitschakelen en verwijderen

U kunt cookies uitschakelen of verwijderen via uw browserinstellingen.

 

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring aan te brengen. De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding.

 

Contactgegevens

Voor vragen en/of opmerkingen over bovenstaande informatie kunt u contact met ons opnemen:

www.localflavour.nl

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Kornetstraat 71

5402CL Uden

0413300070