Home

Disclaimer

 

• Local Flavour besteedt voortdurend zorg aan de samenstelling en het onderhoud van haar website. Desondanks is het mogelijk dat de geboden informatie onjuistheden en/of onvolledigheden bevat. Alle informatie op deze site is onder voorbehoud van prijswijzigingen en type- en drukfouten.
• Local Flavour behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen
• Local Flavour is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook veroorzaakt door het gebruik van de website.
• Tenzij anders aangegeven, berusten alle (intellectuele) eigendomsrechten omtrent de Local Flavour site bij Local Flavour
• De bezoeker op de Local Flavour site is slechts bevoegd de informatie voor strikt persoonlijk gebruik te reproduceren door deze te printen of te downloaden.
• De informatie mag op geen enkele wijze worden aangepast en afbeeldingen mogen niet worden gebruikt. Geen enkel deel van de Local Flavour site mag worden opgeslagen of gereproduceerd in een andere website.
• De bezoeker of een derde mag niet, anders dan door middel van een hyperlink, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Local Flavour, een koppeling, deep link of gateway aanbrengen tussen Local Flavour en enige andere (internet) site, (meta) search engine of computer netwerk.